රන්ජන්ගේ හිස් වූ අසුන නිසා පාර්ලිමේන්තුව රත් වෙයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගෙන් හිස් වූ මන්ත්‍රී අසුන පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට කථානායකවරයා දැනුම් දී තිබේ.
ඒ බව අද (07) පාර්ලිමේන්තුවේ නිවේදනය කෙරිණි.
මේ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වූ අතර ඒ පිළිබඳව ‘ලයිෆ් ට්‍රැවලර්’ නාලිකාවෙන් නරඹන්න.

READ:   වෙළඳ ඇමතිට යොමු කළ ප්‍රශ්න පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් කරයි

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.