බත් දුන් පියා වෙනුවට වස දුන් පියෙකුත් ඇවිත්

මීට පෙර සිටි දේශපාලනඥයින් වැලි, කළුගල්, යකඩවලින් සොරකම් කිරීමට පුරුදුව සිටියද වර්තමානයේ ආහාර හා ඖෂධවලින් සොරකම් කිරීමට පුරුදුව ඇති බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.
මීට පෙර ‘බත් දුන් පියා’ යැයි හැඳින්වූ අයෙකු සිටියද වර්තමානයේ සිටින්නේ ‘වස දුන් පියෙකු’ වන බව කී මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශය ‘ලයිෆ් ට්‍රැවලර්’ නාලිකාවෙන් නරඹන්න.

READ:   අර්බුදය නොසලකා ඉඳීම - Victor Ivan