මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ පවතින ඉන්ධන සහ ස්වභාවික ගෑස් ගවේෂණයට විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් නොකිරීම පිළිබඳ කෝපා (COPA) කමිටුවේ අවධානය මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ පවතින ඉන්ධන සහ ස්වභාවික ගෑස් ගවේෂණ කර ලබාගැනීමට විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් නොකිරීම පිළිබඳ කෝපා (COPA) කමිටුවේ අවධානය යොමු විය. මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරුණේ බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂවල විගණකාධිපතිContinue Reading

රී ලංකා රජය යොමු කළ ඉල්ලීමකට අනුව, 2022 මැයි 05 වැනි දින ඩකා නුවර පිහිටි පද්මා රාජ්‍ය සංචාරක මන්දිරයේ පැවති චාම් උත්සවයක දී බංග්ලාදේශ රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් වෛද්‍ය සැපයුම් තොගයක් පරිත්‍යාග කරන ලදී. මෙලෙස පරිත්‍යාග කරන ලද වෛද්‍ය සැපයුම් තොගය බංග්ලාදේශ ටකා 200 ක වටිනාකමින් යුක්ත වනContinue Reading

ඊයේ(06) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ ජනාධිපති විසින් හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. රටේ යහපැවැත්ම සුරක්‍ෂිත කිරීමටත්, මහජනයාට අත්‍යවශ්‍ය සැපයීම් හා සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහාත් ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලතල ප්‍රකාරව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙලෙස හදිසි නිතිය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ජනාධිති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කරයි.Continue Reading