සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා මහතා සහ ඇමති චමල් රාජපක්ෂ මහතා අතර පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වයට අමතරව අද (08) පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ උණුසුම් සිදුවීම් ගණනාවක් සිදු විය.එහිදී හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විශේෂයෙන් කතා කළ අතර විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධයContinue Reading